Zimowe zmagania starszaków

6 marca 2013 r. kolejny już raz zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej nr 4 imprezę pod hasłem „Zimowe zmagania sportowe”.

Uczestnikami były dzieci 5,6 letnie z grupy IV, V i VI z naszego przedszkola, rodzice i nauczyciele.

Celem spotkania było:

  1. Wdrażanie do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny
  2. Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (zwinności, zręczności, szybkości, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej)
  3. Doskonalenie orientacji w przestrzeni oraz szybkości reakcji
  4. Kształtowanie umiejętności współpracy w drużynie oraz przestrzegania zasad fair – play
  5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych
  6. Zaprezentowanie umiejętności ruchowych dzieci
  7. Ukazanie wszystkim uczestnikom spotkania, że wspólne zabawy ruchowe wyzwalają  pozytywną energię oraz budują pozytywne relacje zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.

  Podczas spotkania braliśmy udział w zimowych konkurencjach sprawnościowych takich jak: uciekające niedźwiadki, zimowy slalom, przesyłka Eskimosów i zagubione wiewiórki.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody!