Świateczne spotkanie- zaproszenie

Dzieci i nauczyciele serdecznie zapraszają

Rodziców na Świąteczne spotkanie.

     10 grudnia – grupy III i V  – godz. 15:30

    11 grudnia– grupy I i II – godz. 15:30

       12 grudnia – grupy IV, VI –  godz.15:30 

oraz gr. VII

( godzina zostanie   podana w zeszytach informacyjnych)