Turniej wiedzy ekologicznej.

W dniu 04.04.2014 odbył się w naszym przedszkolu turniej ekologiczny,
w którym wzięły udział dzieci z grupy V i VI.
Celem konkursu było utrwalenie wiadomości dzieci na temat przyrody i ekologii i przede wszystkim zwrócenie uwagi na konieczność prawidłowego segregowania odpadów. W czasie wspólnych zabaw konkursowych wychowankowie umiejętnie współpracowali w zespołach przestrzegając ustalone zasady i reguły turnieju.
Na koniec wszyscy złożyliśmy ślubowanie bycia przyjacielem przyrody wykorzystując treść wiersza: Dziś ekologia – modne słowo, przyrodę chcemy mieć zdrową. Jej przyjaciółmi się ogłaszamy i zawsze o nią dbać przyrzekamy. Po uroczystym ślubowaniu odbyło się podliczanie punktów i wyłonienie zwycięzców. Wszystkie
dzieci cieszyły się ze zdobytych nagród- medal ,,Dbam o środowisko”  i zielony balonik.