„Plastusiowy Pamiętnik”

img046

W dniu 09.10 na godz. 10:15 Rada Rodziców organizuje wyjście dzieci z grup: II, III, IV i V  do OCK na przedstawienie pt.” Plastusiowy Pamietnik” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia.

Koszt biletu 16 zł.

Rodzice dzieci chętnych na wyjście proszeni są o wpłatę u nauczycieli poszczególnych grup w nieprzekraczalnym terminie  do 07.10.