Informacja

Drodzy Rodzice!

W najbliższym czasie w NASZYM PRZEDSZKOLU pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy, będzie raport,opisujący różne aspekty funkcjonowania placówki. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki,w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl). Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, którą 30.03.2015 r od godz. 7:00 będą rozdawać wizytatorzy. Ankieta zawiera pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo nasze PRZEDSZKOLE , jest w pełni anonimowa. Można również wypełnić ankiety w domu i przekazać następnego dnia wizytatorom w przedszkolu.

Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą przedszkolną społeczność.