Informacja dla rodziców dotycząca zakończenia rekrutacji na rok szkolny 2015/16

DRODZY RODZICE

        Informujemy, że zakończono rekrutację do Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 na rok szkolny 2015/2016.

Lista przyjętych do przedszkola dzieci jest wywieszona w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

Informujemy rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Miejskiego Przedszkola Nr 14 Oświęcimiu na rok szkolny 2015/2016, że do dnia 17. 04. 2015 r. do godziny 14:00 należy bezwzględnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

Przy potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice powinni posiadać dowód osobisty i akt urodzenia dziecka

Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w ustawowym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

Druk potwierdzenia woli dostępny jest tutaj:

Potwierdzenie woli