Ogłoszenie dotyczące rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu na rok szkolny 2017/2018

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

21 KWIETNIA 2017r.- podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych             (informacja wewnątrz przedszkola).

24-25 KWIETNIA 2017r.-POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA  w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w kancelarii przedszkola.

26 KWIETNIA 2017r.- podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do przedszkola.