„Kodowanie na dywanie”

W ramach projektu „Z matematyką za pan brat”, w grupie III i VI rozpoczęliśmy cykl zajęć z serii „Kodowanie na dywanie”. Dzieci zapoznały się z matą do kodowania, uczestniczyły w zabawach rozwijających logiczne myślenie  z wykorzystaniem kolorowych kubków. Naturalną ciekawość dziecięcą zaspokoiły układając wieże z określonej liczby kubków, oraz poruszając się w przestrzeni do kodowania na macie zgodnie z instrukcją słowną kodu. Nowe doświadczenia przyniosły dzieciom wiele radości.