Category: Aktualności

Informacja

Drodzy Rodzice Od 11 maja przedszkole wznawia działalność opiekuńczą dla dzieci, których rodzice zgłosili chęć ich pobytu w przedszkolu ze względu na brak możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu. Zgodnie z treścią komunikatu MEN do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i […]

zobacz więcej →

Analiza potrzeb – pilne!

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS planowane jest otwarcie przedszkoli w ostrym reżimie sanitarnym, a liczba miejsc będzie znacznie ograniczona (1 dz/4m²).  O otwarciu przedszkoli decyduje organ prowadzący. Do skorzystania z opieki przedszkolnej uprawnione są  dzieci rodziców obojga pracujących, którzy nie pobierają świadczenia opiekuńczego  i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką   w domu. Podane […]

zobacz więcej →

Listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do MP 14

Rekrutacja dzieci do MP 14 na nowy rok szkolny objęła dzieci urodzone w rocznikach 2017, 2016, 2015 i 2014. Najniższa liczna punktów obliczonych w oparciu o kryteria określone przez Radę Miasta Oświęcim kwalifikująca do umieszczenia dziecka na liście kandydatów wyniosła 25 punktów. Lista kandydatów zakwalifikowanych obejmuje wszystkie wnioski -kandydatów, które spełniają warunki formalne niezbędne do […]

zobacz więcej →

Informacja w sprawie wyników rekrutacji

Informujemy Rodziców, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (§11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia […]

zobacz więcej →