Category: Ogłoszenia i zamówienia

Przetarg na dostawę żywności do przedszkola w roku 2019

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 14, ul. Wł. Broniewskiego 12, 32-600 Oświęcim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę produktów żywnościowych do stołówki Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu na rok 2019. zapytanie ofertowe 2019 Zestawienie-załącznik 2019

zobacz więcej →

Zaproszenie do składanie oferty cenowej na dostawę wyrobów mięsnych.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14, ul. Broniewskiego 12, 32-600 Oświęcim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę mięsa, wędlin, drobiu do stołówki przedszkolnej na rok  2017. Szczegółowe warunki zaproszenia w załącznikach: MP14 – Formularz cenowy MP14 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MP14 – Załącznik do SIWZ

zobacz więcej →

Zaproszenie do składanie oferty cenowej

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14, ul. Broniewskiego 12, 32-600 Oświęcim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę różnych artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na rok  2017. Szczegółowe warunki zaproszenia w załączniku.

zobacz więcej →

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów żywnościowych do stołówki Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu w 2016 roku” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Szczegółowa informacja w załączniku: Informacja

zobacz więcej →