Category: Ogłoszenia i zamówienia

Zapytanie ofertowe na dostawę żywności do przedszkola w roku 2019

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 14, ul. Wł. Broniewskiego 12, 32-600 Oświęcim zaprasza do złożenia oferty ( powtórnie) w postępowaniu na dostawę produktów żywnościowych (mięso, drób, wędliny) do stołówki Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu na rok 2019. zestawienie mięso , wędliny zapytanie ofertowe 3 mięso i wędliny

zobacz więcej →

Zapytanie ofertowe na dostawę żywności do przedszkola w roku 2019

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 14, ul. Wł. Broniewskiego 12, 32-600 Oświęcim zaprasza do złożenia oferty ( powtórnie) w postępowaniu na dostawę produktów żywnościowych do stołówki Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu na rok 2019.   zapytanie ofertowe 2019  Zestawienie-zacznik-2019 informacja o wyborze 1 informacja o wyborze 2

zobacz więcej →

Zaproszenie do składanie oferty cenowej na dostawę wyrobów mięsnych.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14, ul. Broniewskiego 12, 32-600 Oświęcim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę mięsa, wędlin, drobiu do stołówki przedszkolnej na rok  2017. Szczegółowe warunki zaproszenia w załącznikach: MP14 – Formularz cenowy MP14 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MP14 – Załącznik do SIWZ

zobacz więcej →

Zaproszenie do składanie oferty cenowej

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14, ul. Broniewskiego 12, 32-600 Oświęcim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę różnych artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na rok  2017. Szczegółowe warunki zaproszenia w załączniku.

zobacz więcej →

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów żywnościowych do stołówki Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu w 2016 roku” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Szczegółowa informacja w załączniku: Informacja

zobacz więcej →