Category: Ogłoszenia i zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów żywnościowych do stołówki Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu w 2014 roku” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Szczegółowa informacja w załączniku: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zobacz więcej →

Przetarg na dostawę żywności do stołówki przedszkola na rok 2014

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 14, 32- 600 Oświęcim ogłasza przetarg na dostawę żywności do stołówki przedszkola na rok 2014. Zapraszamy do zapoznania się z zamówieniem. Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dostawa produktów żywnościowych do MP-14 w Oświęcimiu w roku 2014 Załączniki do SIWZ – dostawa produktów żywnościowych do MP-14 w Oświęcimiu w […]

zobacz więcej →