Kadra

  • 14 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie
  • 1 nauczyciel uzyskał tytuł licencjata
  • 13 nauczycieli uzyskało tytuł nauczyciela dyplomowanego
  • 1 nauczyciel posiada tytuł nauczyciela mianowanego
  • 1 nauczyciel uzyskał tytuł nauczyciela kontraktowego
  • 1 nauczyciel stażysta

Dyrektorem przedszkola jest mgr Elżbieta Alencynowicz – pedagog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz propagatorka idei integracji społecznej.

 W poszczególnych grupach w roku szkolnym 2018/19  pracują:

Gr. I dzieci

Nauczyciel: mgr Katarzyna Tyran, mgr Anna Borowska

Pomoc: p.Barbara Trenda

Gr. II

Nauczyciel: mgr Lucyna Skrzypiec  mgr  Zofia Godek

Pomoc: p. Maria Żak

Gr. III

Nauczyciel: mgr Renata Cinal, mgr Iwona Ordecka

Pomoc: p. Dorota Wykręt

Gr. IV

Nauczyciel: mgr Renata Stelmach, lic Beata Wilkosz

Pomoc: p. Janina Kadela

Gr. V- integracyjna

Nauczyciel: mgr Monika Przesór- Bułat, mgr Elżbieta Skrzypaszek

Nauczyciel wspomagający: mgr Alicja Bednarska

Pomoc: p.Barbara Szymonik

Gr. VI -oddział specjalny

Nauczyciel: mgr Danuta Żmuda , mgr Elżbieta Alencynowicz

Pomoc: p. Teresa Kawczak

W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści, których rady i fachowa pomoc służą dzieciom i rodzicom:

Psycholog: mgr Agnieszka Krawczyk- Batko
Logopeda: mgr Anna Borowska
Fizjoterapeuta: mgr Martyna Skoczylas