Zgłoszenia

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

ROK SZKOLNY 2017/2018

Na podstawie art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U.z 2017r, poz. 60) oraz art, 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59) informujemy, że w celu zapisania dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny 2017/2018:  

  • Rodzice dzieci obecnie uczęszczających  do przedszkola składają  wyłącznie ,,Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w przedszkolu macierzystym w nieprzekraczalnym terminie-  02 – 10 marca  2017r. Brak deklaracji lub jej nieterminowe złożenie będzie skutkować koniecznością udziału w naborze rekrutacyjnym.
  • Rodzice dzieci kandydujących do przedszkola zobowiązani są do wypełnienia  ,,Wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola” i złożenia go w terminie od 13-31.marca 2017r. w kancelarii przedszkola (z ewentualnymi załącznikami).

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Zgłoszenia przyjmowane będą w  kancelarii przedszkola w dniach:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 6-15

Deklaracja oraz karta zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępne są w zakładce : DLA RODZICÓW- DO POBRANIA