Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie!!!

Dyrekcja wraz ze wszystkimi nauczycielami naszego przedszkola przekonana jest o słuszności kształtowania nowego pokolenia w duchu prozdrowotnym. Stąd też od kilku lat nasze przedszkole podejmuje aktywność w zakresie promocji zdrowia w placówce jak i w środowisku lokalnym. W grudniu 2011r. nasza placówka przystąpiła do Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie Powiatu Oświęcimskiego.