Dyżur wakacyjny

Informujemy Rodziców, że dyżur wakacyjny w MP-14 odbędzie się w miesiącu sierpniu. Dyżur zorganizowany jest dla dzieci rodziców pracujących. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 11.06.2012 r. u dyrektora przedszkola.

Wniosek do pobrania znajduje się na stronie internetowej naszego przedszkola https://mp14.eduoswiecim.pl/ w zakładce DLA RODZICÓW – DO POBRANIA.