Konkurs!!!

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym

          „Moja ulubiona bajka”

Regulamin:

1.Każde dziecko biorące udział może  wykonać jedną pracę.

2.Praca musi być wykonana samodzielnie.

3.Praca powinna przedstawiać „Moją ulubioną bajkę”.

4.Technika wykonania dowolna (oprócz prac przestrzennych).

5. Prace mogą być wykonane w formacie A3 lub A4.

6.Praca powinna być podpisana  -imię i nazwisko dziecka, grupa.

7.Termin składania prac  upływa 11.06.2012

Prace należy składać w oddziale III .

Oceny prac dokona niezależne jury.

 Prace oceniane będą w grupach wiekowych

3- latki

4-5- latki

6-7 –latki

 Oceniane będą:

-zgodność z tematyką

-inwencja i pomysłowość

-wrażenia estetyczne

Najwyżej ocenione prace w każdej grupie wiekowej zostaną nagrodzone.