Liga Ochrony Przyrody

      Jak wszyscy dobrze wiemy przyroda towarzyszy człowiekowi już od
chwili urodzenia i odgrywa znaczącą rolę w jego prawidłowym rozwoju.
Z tego powodu należy już od najmłodszych lat przedstawiać dzieciom
konieczność ochrony przyrody. Wszystkie dzieci powinny być
przyjaciółmi przyrody i mieć możliwość obcowania z nią. Będąc
przyjacielem przyrody wiedzą one jak ważna jest ochrona przyrody i
środowiska i rozwijają sobie etyczną umiejętność i wolę, wyczucie tego
co jest dobre lub złe. Stają się pełne troski i starania, aktywnie
i świadomie pełnią funkcję obrońców przyrody, środowiska.
W związku z tym dzieci w naszym przedszkolu w dniu 26.11.2012
odbyło się uroczyste przyjęcie dzieci do działającego od 2003 roku
KOŁA PRZYJACIÓŁ PRZYRODY. Po złożeniu ślubowania dzieci otrzymały
legitymacje członkowskie, zakładki do książki i medale Strażnika Przyrody.