Informacja organizacyjna dotycząca rekrutacji do przedszkola

Informujemy, że nabór dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 14 na rok szkolny 2013/2014 odbywać się będzie w dniach 1-29 marca 2013 roku.

Zapisy polegają na pobraniu, wypełnieniu i oddaniu do przedszkola karty zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

Karta zapisu dziecka do przedszkola jest dostępna w zakładce: DLA RODZICÓW-DO POBRANIA

Przypominamy, że rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, są zobowiązani do ponownego wypełnienia karty zgłoszenia.