„Moja palma wielkanocna”- konkurs plastyczny

          Zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

Moja palma wielkanocna”.

Palmy wykonane wspólnie z dziećmi –  dowolnej wielkości, własnego pomysłu – prosimy przynieść do przedszkola najpóźniej do dnia 20.03.2013.

(kontakt: nauczycielki L. Skrzypiec, K. Tyran ).

Po rozstrzygnięciu konkursu, palmy zostaną zwrócone uczestnikom w piątek 22.03. przed niedzielą palmową.