Wiosna, wiosna…

Czym powitać Cie wiosenko gdy zielona wracasz znów….?
Pierwszego dnia wiosny dzieci z przedszkolnego Koła Przyjaciół Przyrody żegnały zimę i witały wiosnę. Zimę – wykonaną wspólnie rano kukłę Marzanny pożegnano rymowanką: Marzanno, Marzanno zimowa panno z tobą się żegnamy wiosnę witamy, po czym dzieci dbając o środowisko nie wrzucały Marzanny do wody ale umieściły ją w koszu, a następnie wspólnym tańcem i piosenkami powitały Wiosnę. Na koniec kolorową sylwetę pani Wiosny umieściły w kąciku przyrody aby na dobre już się u nas rozgościła i zimę przepędziła.