Konkurs wiedzy o zdrowiu!

26 kwietnia  starszaki z  naszego przedszkola, które od września będą już uczniami klas I  wzięły udział  w  konkursie wiedzy  o zdrowiu.

Celem konkursu było:

·        kształtowanie postawy prozdrowotnej;

·        kształtowanie współpracy w obrębie grupy poprzez stawianie zadań do wykonania;

·        ćwiczenie pamięci odtwórczej poprzez sięganie do wiadomości nabytych wcześniej;

·        rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji  i uwagi w takcie rozwiązywania zagadek i zabaw logicznych:

·        utrwalenie wiadomości dotyczących elementarnych zasad profilaktyki zdrowotnej;

·        zaprezentowanie na forum grupy zdobytej przez dzieci wiedzy oraz umiejętności.

Dzieci ze wszystkich grup biorących udział w konkursie wykazały się ogromną wiedzą z dziedziny zdrowia oraz wykonały wspaniałe piramidy żywieniowe, które ozdobiły przedszkolną szatnię. Wszyscy  uczestnicy  otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz  drobne upominki.