Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej 2013/14

1. W dniu 17.04.13r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej w składzie:

 • Przewodnicząca: Dyrektor przedszkola- ELŻBIETA ALENCYNOWICZ
 • Przedstawiciel Rady Pedagogicznej- DANUTA ŻMUDA
 • Przedstawiciel Rady Rodziców- ANNA SKOCZEK-PIĘTOŃ
 • Przedstawiciel Rady Rodziców- TOMASZ WRÓBEL

2. Do przedszkola w terminie naboru tj. 0d 01.03-31.03 wpłynęło 187 kart.

3. Przyjęto 147 dzieci w wieku 3-7 lat.

4. Do Miejskiego Przedszkola nr 14 nie przyjęto 40 dzieci, w tym:

 • 6 dzieci z rocznika 2011
 • 7 dzieci z rocznika 2010
 • 7 dzieci z rocznika 2009
 • 20 dzieci zostało przyjętych do innych przedszkoli na terenie miasta Oświęcim.

5.  W uzasadnieniu o nie przyjęciu dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 14 wzięto pod uwagę:

 • Brak informacji o miejscu pracy matki
 • Informację, że matka nie pracuje
 • Wiek dziecka poniżej 3 lat
 • Brak miejsc.

6. Rodzice dzieci nie przyjętych mają prawo złożyć odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników naboru do Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu na rok szkolny 2013/14.

7. Dzieci nie przyjęte do przedszkola na wniosek rodziców mogą zostać umieszczone na liście rezerwowej.

Listy dzieci przyjętych na nowy rok szkolny 2013/14 dostępne są w przedszkolu.