Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej

Nasze przedszkole już od dawna podejmuje działania w zakresie promocji zdrowia zarówno w środowisku przedszkolnym jak i lokalnym. Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy placówki angażują się w realizację zadań edukacji zdrowotnej. Efektem tych działań jest przystąpienie przedszkola do Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie Powiatu Oświęcimskiego przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu. Obecnie nasze przedszkole rozpoczyna realizację projektu KIK / 34 w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, zadaniem którego jest miedzy innymi „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży” nad którym patronat objął Minister Edukacji Narodowej. Instytucją realizującą jest Instytut Żywności i Żywienia, instytucjami współfinansującymi jest Ministerstwo Zdrowia a partnerami Polskie Towarzystwo Dietetyki, Centrum Zdrowia Dziecka oraz AWF Warszawa. Celem nadrzędnym jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia, kształtowanie prozdrowotnych postaw, zapobieganie otyłości oraz chorobom przewlekłym. Na przełomie lat 2013/2015 będziemy kontynuować oraz poszerzać szereg działań, akcji oraz imprez sportowych  z poprzednich lat promujących zdrowy tryb życia zarówno w środowisku przedszkolnym jak i lokalnym, stąd też zapraszamy wszystkich do współpracy, a w szczególności naszych wychowanków jak i ich rodziców.