Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich

,,Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” to międzynarodowy program edukacyjny, którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji.
Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault.
Program w Polsce składa się z 4 elementów:
1. Pakietów edukacyjnych ,,Droga i ja”,
2. E – learningu – innowacyjnego programu multimedialnego dostępnego w Internecie dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
3. Konkursu ,,Twój pomysł, twoja inicjatywa,
4.Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa prowadzących aktywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w swoich środowiskach.
W naszym przedszkolu do klubu Bezpieczeństwa należą dzieci z grupy V. Grupa otrzymała pakiety edukacyjne ,,Droga i ja”. W miesiącu grudniu dzieci wykonały pracę plastyczną do konkursu choinka świąteczna pod hasłem ,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.