1 procent

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z obowiązującą   ustawą o Podatku dochodowym od osób fizycznych również w 2013 roku odpisy 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego  będą przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
Podatnik zaznacza jedynie nazwę, numer KRS organizacji, na którą ma być przekazany 1%.

Numer naszego stowarzyszenia w KRS 0000052078
Pieniądze pochodzące z wpłat z 1% są wykorzystywane w przedszkolu i szczegółowo rozliczane przez Społeczny Komitet, w którego skład wchodzą rodzice i nauczyciele.

Dzięki Państwa hojności przedszkole za 2012 rok
otrzymało kwotę ponad 800 zł.

Dziękujemy!
Dyrektor Przedszkola
Elżbieta Alencynowicz

Poniżej informacja, jak należy wypełnić część zeznania podatkowego PIT, aby przekazać 1% podatku na nasze przedszkole:
PIT 1% na MP14