Ćwiczenia równoważne

Realizowanie zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej  w jednej z grup przedszkolnych (starszaki) w oparciu o Program gimnastyki ogólnorozwojowej w MP 14, wykorzystanie materiałów z projektu KIK/34

Temat zajęć:  Ćwiczenia równoważne

Cel główny: doskonalenie równowagi

Cele szczegółowe:

 • stymulacja czucia głębokiego
 • poprawa  równowagi
 • doskonalenie zwinności

Umiejętności:

 • dziecko potrafi utrzymać równowagę na balansującej ósemce
 • dziecko sprawnie i dokładnie  pokonuje tor przeszkód na miarę swoich możliwości

Wiadomości:

 • dziecko wie, co to jest równowaga i do czego jest potrzebna
 • umie wymienić dyscypliny sportowe, które wymagają utrzymania równowagi
 • poznaje piosenkę „Fikający zuch” oraz rymowankę „Bądź codziennie aktywny fizycznie”(realizacja projektu KIK/34)
 • wie, co to jest piramida aktywności fizycznej
 • wie, jakie czynności ruchowe powinien wykonać w ciągu dnia, a jakich powinien unikać
 • wie, jakie zimowe dyscypliny sportowe wymagają od zawodników dobrej równowagi

Akcent wychowawczy:

 • kształtowanie charakteru: odwaga, przezorność, dokładność, umiejętność czekania na swoją kolej
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych