Zajęcia ruchowe wg W. Sherborne w grupie III

Ruch Rozwijający wg W. Sherborne jest metodą wspomagającą rozwój psychoruchowy, prowadzącą do szybkiej adaptacji dziecka w grupie rówieśników. Ćwiczenia stosowane w tej metodzie to:

– ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,

– ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa

w otoczeniu,

– ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,

– ćwiczenia twórcze.

Wymienione ćwiczenia stosuje się w grupie III systematycznie, a tym razem zaprosiliśmy rodziców. Ich udział wywołał wśród dzieci dodatkowe pozytywne emocje, co przełożyło się na miłą atmosferę i zagwarantowało osiąganie sukcesu w każdym ćwiczeniu, a przede wszystkim wspólną radość z pokonywania trudności.

Scenariusz zajęć ruchowych