Zdrowie…

Według Światowej Organizacji Zdrowia „ZDROWIE” jest pełnią dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brakiem choroby i niedomagania. Zdrowie jest  zjawiskiem wielowymiarowym, stąd też człowiek (dziecko)będzie najzdrowszy, kiedy wszystkie czynniki będą odpowiednio zrównoważone i zintegrowane. Zdrowie wymaga pielęgnacji i ciągłego rozwoju oraz umiejętności przywracania stale zakłóconej równowagi i przystosowania się do nieustannie dokonujących się zmian zachodzących wewnątrz organizmu jak i w otaczającym człowieka środowisku. Nasze zdrowie w 50% związane jest ze stylem życia, a więc nawykami, upodobaniami, zwyczajami. Stąd też kładzie się nacisk na prozdrowotny (proekologiczny) styl życia oraz promocję zdrowia, która swym zasięgiem obejmuje nie tylko odpowiednie zachowania w rodzinie, ale także w najbliższym otoczeniu (przedszkole, szkoła, grupa rówieśnicza, znajomi). Zachowania prozdrowotne obejmują szeroką skale problemów między innymi: sposób odżywiania, warunki bytowe, wypoczynek, nawyki higieniczne, zapobieganie chorobom, badania kontrolne, unikanie zagrożeń (używki, szkodliwe nawyki, nałogi).

Promocja zdrowia zależy przede wszystkim od nas samych, stąd też w rodzinie powinniśmy akcentować zagadnienia dotyczące właściwych przyzwyczajeń higienicznych, niwelowaniu złych nawyków (np. brak śniadań, szybkie posiłki, brak wspólnych posiłków, mała ilość snu, przebywanie w niewietrzonych pomieszczeniach, brak wspólnych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu,  mała ilość czasu spędzanego na świeżym powietrzu niezależnie od pogody, stosowanie używek przez rodziców, stosowanie leków na własną rękę, brak czasu na odpoczynek, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, zbyt długie spędzanie czasu przed komputerem, tabletem, grami, telewizorem, brak czasu na wspólne zabawy z rówieśnikami na placu zabaw).

Ważne jest upowszechnianie przekonania, że ruch i aktywność fizyczna są niezwykle istotnym elementem, który pozwala nam zachować zdrowie. Wypoczynek to nie bezczynne leżenie i spanie, ale to inne od codziennych obowiązków i zajęć formy aktywności ruchowej. Najlepiej Ja razem z innymi w kontakcie z naturą bawię  się i ćwiczę codziennie.

Warunkiem poprawy stanu zdrowia nas wszystkich jest nauczanie oraz wdrażanie do realizacji prozdrowotnego stylu życia poczynając od najmłodszego pokolenia.

Zdrowie zaczyna się w domu!!!

Źródło: Zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne istotną wartością w moim życiu. T. Maszczak, Z. Żukowska w „ Ja – zdrowie – ruch”