Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

14 marca gościem w naszym przedszkolu był Ratownik Medyczny z NZ OZ „Vanmed”, który przeprowadzili spotkanie na temat pomocy przedmedycznej . Dowiedzieliśmy się jak wygląda praca ratownika medycznego oraz jak należy reagować w sytuacji gdy ktoś z naszego otoczenia potrzebuje pomocy. Poznaliśmy sprzęt medyczny i jego zastosowanie. Najciekawszy był pokaz masażu serca i sztucznego oddychania na fantomie. Utrwaliliśmy  również numery telefonów alarmowych pod , które należy dzwonić w razie niebezpieczeństwa.

Spotkanie miało na celu uwrażliwić dzieci na potrzebę reagowania w sytuacji zagrożenia życia i dostarczyć wiedzy, dzięki której można uratować komuś życie zanim przyjedzie fachowa pomoc medyczna.