Informacja dotycząca dyżuru wakacyjnego.

Zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny przyjmowane będą w dniach

od 19 maja 2014r do 10 czerwca 2014r.

Dziecko należy zgłosić w placówce do której dziecko będzie uczęszczało w czasie dyżuru.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
na dyżur będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących,
korzystające tylko z jednego miesiąca dyżuru placówek, pozostałe dzieci będą przyjmowane w ramach wolnych miejsc.

Kartę zgłoszenia dziecka ma dyżur wakacyjny można pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce: DLA RODZICÓW – DO POBRANIA.