Informacja dotycząca ubezpieczenia.

Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 10.09.2014 r. dokonano wyboru ubezpieczenia grupowego dla dzieci na rok szkolny 2014/2015. Ubezpieczycielem będzie InterRisk Vienna Insurance Group. Kwota ubezpieczenia wynosi 25,00 złod dziecka.

Należność należy wpłacić do dnia 10 października do wychowawców w grupach.

Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny. Rodzice, którzy zrezygnują z ubezpieczenia dziecka w ramach polisy grupowej proszeni są o pisemne oświadczenie rezygnacji.