„Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”

W miesiącu październiku w grupie IV i V rozpoczęły się spotkania czytelnicze pod wspólnym hasłem „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”. W dniach 7 i 15.X. na spotkania do dzieci z grupy V przybyły kolejno mamy: Tomka – p. Iwona Stankiewicz oraz Emilki – p. Klementyna Habczyk, które czytały wiersze Juliana Tuwima oraz bajkę „Stoliczku nakryj się”. Z kolei  17.X. dzieci z grupy IV gościły w przedszkolu mamę Ewy – p. Agnieszkę Podsiadło, która czytała  dzieciom bajki, z których najbardziej podobały się  „Dobranocki” oraz „Przygody Franklina”. W obu grupach dzieci z dużą uwagą i zaciekawieniem słuchały czytającym mam.

A na kolejne spotkania czytelnicze zapraszamy inne chętne mamy lub tatusiów :).