Poranki z przedszkolakami w bibliotece cd.

Dzieci z naszego przedszkola  systematycznie uczestniczą w lekcjach bibliotecznych na terenie Miejskiej Biblioteki. Podczas spotkania pod hasłem „Noc nie musi być straszna”  dzieci z grupy IV wykonały prace plastyczne – strażników ciemności według wzoru podanego przez p. bibliotekarkę. W trakcie zajęć pt. „W krainie bajek i baśni” rozpoznawały bohaterów literackich na ekranie, jak również podzieliły się swoją wiedzą na temat szczegółów z bajek rozwiązując zagadki przedstawione w formie multimedialnej.  Natomiast grupa III uczestniczyła w zajęciach pt. “Wsadziła kucharka do garnka”.