Poranki z przedszkolakami w bibliotece.

Wychowankowie z naszego przedszkola uczestniczą w spotkaniach z cyklu “Poranki z przedszkolakami z elementami bajkoterapii”, które odbywają się z Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł.Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu.

Grupa IV i V wzięła udział w zajęciach “Długi nos Pinokia”- celem spotkania było wprowadzenie dzieci w świat wartości uniwersalnych takich jak dobro i prawda.

Grupa III uczestniczyła w zajęciach “Przyszła do nas kolorowa jesień” a grupa II wzięła udział w zajęciach “Jestem bezpieczny”.