Zajęcia logopedyczne.

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to czas,  w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Dlatego też w naszym przedszkolu, w każdej grupie prowadzone są zajęcia logopedyczne.

Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną   i bezstresową formą zabawy – pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp   do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.