” W KRAINIE KRÓLA LWA” – przedstawienie

img047

30 stycznia na godzinę 10:10 Rada Rodziców organizuje wyjście dzieci wszystkich grup do OCK na Musical dla dzieci„W KRAINIE KRÓLA LWA”.

Koszt biletu 16zł.

 Rodzice dzieci chętnych na wyjście proszeni są o dokonanie wpłaty  u nauczycieli poszczególnych grup  w nieprzekraczalnym terminie  do 28.01.