„Jak Rumcajs Cypiska uratował”- przedstawienie.

img055

                14 kwietnia na godzinę 8:30 planowane jest wyjście dzieci wszystkich grup do OCK

na przedstawienie  „JAK RUMCAJS CYPISKA URATOWAŁ”  w wykonaniu aktorów

z NARODOWEGO TEATRU EDUKACJ  z Wrocławia.

Koszt biletu 16zł.

Rodzice dzieci chętnych na wyjście proszeni są o dokonanie wpłaty u nauczycieli poszczególnych grup                                 w nieprzekraczalnym terminie  do 13.04.