„PoczytajMY”

W październiku rozpoczynamy udział w projekcie edukacyjnym „PoczytajMY” realizowanym we współpracy z Miejskim Gimnazjum nr 3 w Oświęcimiu oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach projektu uczennice, przy wsparciu nauczycielki- opiekuna, tworzą kluby czytelnicze w swoich szkołach oraz przygotowują regularne spotkania dla dzieci z przedszkoli.
W bieżącym roku szkolnym spotkania czytelnicze w naszym przedszkolu będą odbywały się w grupie V, starszych przedszkolaków. Korzyść z udziału w projekcie jest obopólna. Dla uczniów podjęcie takiej aktywności to okazja do zaangażowania w działania na rzecz innych oraz rozwijania kompetencji społecznych przydatnych w dalszym życiu. Natomiast wspólne czytanie książeczek pomaga przedszkolakom rozwijać wyobraźnię, wzbudza zaciekawienie otaczającym światem oraz zachęca do uważnego słuchania, a w przyszłości do samodzielnego czytania.