Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów żywnościowych do stołówki Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu w 2016 roku” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.

Szczegółowa informacja w załączniku:

Informacja