„Czerwony Kapturek”- przedstawienie

11 kwietnia na godzinę 10:15 planowane jest wyjście dzieci z grupy  I, III, IV,Vi VI

do OCK

na przedstawienie  „CZERWONY KAPTUREK” w wykonaniu aktorów

z NARODOWEGO TEATRU EDUKACJI  z Wrocławia.

Koszt biletu 16zł.

Rodzice dzieci chętnych na wyjście proszeni są o dokonanie wpłaty u nauczycieli poszczególnych grup w nieprzekraczalnym terminie  do 08.04.