,,Najstraszniejszy Potwór Śmieciowy”

Dzieci z Gr.IV wzięły udział w konkursie ekologicznym ,,Najstraszniejszy Potwór Śmieciowy”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci na problem zaśmiecania środowiska, rosnącej ilości odpadów i konieczności ich segregowania oraz promowanie właściwych postaw ekologicznych i ekologicznego stylu życia.  Do wykonania zadania wykorzystane zostały materiały stosowane do recyklingu czyli pudełka różnej wielkości,kartony,  kolorowe gazety, folie, baterie, plastikowe butelki i zakrętki. 26 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu odbyło się uroczyste podsumowanie wyników konkursu. Nasz Potwór Śmieciowy, którego dzieci nazwały Śmieciojadek zdobył drugie miejsce. W nagrodę otrzymaliśmy dyplom i puzzle.