Spotkanie z Policją

W dniu 24.10. 2016 r.  przybyły do naszego przedszkola wyjątkowe osoby:  Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Tematem spotkania z dziećmi było utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu.

Panie policjantki omówiły zasady zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię, jak również wyjaśniły w jaki sposób należy się zachować w kontakcie z osobami obcymi oraz agresywnymi psami.Uświadomiły dzieciom jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo i w jaki sposób należy zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia.Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały rad zaproszonych gości.