,,Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”

W grupie integracyjnej  odbył się poranek czytelniczy. Gościliśmy  mamę Piotrusia, panią Agnieszkę, która przeczytała bajkę pt. ,,Alicja w krainie czarów”.  Dzieci słuchały z dużą uwagą, a następnie dzieliły się z gościem wrażeniami z przeczytanej bajki.

Organizacja poranków czytelniczych z udziałem osób bliskich: mam, babć, dziadków… wynika  z  dużego  zainteresowania dzieci  tą formą zajęć.  Spotkanie z bliską osobą w sali przedszkolnej- miejscu ,,zarezerwowanym” dla  pani wychowawczyni  i innych dzieci sprzyja przełamaniu schematu w myśleniu  ,,  dom to dom- a przedszkole to przedszkole”.  Dziecko czuje się wyróżnione, gdy może gościć  w przedszkolu  bliską osobę, wyrazić  łączące ich relacje, wysłuchać ulubionej bajki w otoczeniu rówieśników.  Dla wszystkich  dzieci spotkanie jest okazją do poznawania utworów literatury, uruchomienia  własnej  wyobraźni, kształtowania uwagi i pamięci, a także  nabywania doświadczeń społecznych w kontaktach z zaproszonymi osobami. A wszystko odbywa się w miłej i bezpiecznej atmosferze przedszkola 🙂