„Lokomotywa pana Tuwima”- przedstawienie

22 marca na godzinę 10:15 planowane jest wyjście dzieci z grupy II, III, IV, V i VII do OCK na przedstawienie „LOKOMOTYWA PANA TUWIMA”  w wykonaniu aktorów z NARODOWEGO TEATRU EDUKACJI z Wrocławia.

Cena biletu 17 zł.

Rodzice dzieci chętnych na wyjście proszeni są o dokonanie wpłaty u nauczycieli poszczególnych grup w nieprzekraczalnym terminie do 21.03.