Wycieczka do Inwałdu

31.05 wychowankowie z naszego przedszkola udali się na wycieczkę do Inwałdu. Spędzili czas w  średniowiecznej osadzie , przylegającej do warowni. W drewnianych chatach, spotkaliśmy  garncarza wypalającego garnki, niewiasty tkające materiały na krośnie, kowala wykuwającego miecz oraz szewca zajmującego się wyrobem skórzanych ciżemek.
Całego grodu pilnowały  smoki, które czaiły się w Parku, pomiędzy krętymi ścieżkami, strumieniami i tajemniczymi roślinami.