„Szewczyk Dratewka” – przedstawienie

13 marca   na godzinę 10:00 planowane jest wyjście dzieci z wszystkich  grup  do OCK
na przedstawienie „ SZEWCZYK DRATEWKA”

w wykonaniu aktorów z KATOLICKIEGO TEATRU EDUKACJI  z Krakowa.

 Koszt biletu 17zł.

 Rodzice dzieci chętnych na wyjście proszeni są o dokonanie wpłaty u nauczycieli poszczególnych grup w nieprzekraczalnym terminie  do 12.03.