Ogłoszenie dotyczące rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu na rok szkolny 2018/2019

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

23 KWIETNIA 2018r.- podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych             (informacja wewnątrz przedszkola).

24-26 KWIETNIA 2018r.-POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA  w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w kancelarii przedszkola.

27 KWIETNIA 2018r.- podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do przedszkola.