Pasowanie na starszaka

W końcu nadszedł od dawna oczekiwany dzień – 21 listopada w naszym przedszkolu odbyło się „Pasowanie na Starszaka”. Na uroczystość licznie przybyli rodzice dzieci 6-letnich. Przedszkolaki zaprezentowały  przed rodzicami program artystyczny.Po wygłoszeniu przez dzieci ślubowania,  pani dyrektor  dokonała pasowania przy pomocy magicznego ołówka, dotykając nim ramienia każdego dziecka i wypowiadając słowa: „Pasuję Ciebie na starszaka”. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy  dyplom oraz niespodziankę ufundowaną przez Radę Rodziców.