Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Miejskim Przedszkolu nr 14
z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Oświęcimiu nie biorą udziału
w rekrutacji. Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,
w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 11 marca 2019 roku i trwać będzie do 29 marca 2019 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie
do przedszkola po raz pierwszy, lub których rodzice są zdecydowania na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego. System zostanie uruchomiony 11.03.2019 r.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopot w korzystaniu z systemu otrzymają pomoc w przedszkolu.

Bliższe informacje wkrótce.