APEL DO RODZICÓW!!!

DRODZY RODZICE!!!

W OSTATNIM CZASIE ZACZYNAJĄ  NASILAĆ SIĘ ZACHOROWANIA NA RÓŻNEGO RODZAJU WIRUSY.
PRZYPROWADZAJĄC DZIECKO Z INFEKCJĄ DO PRZEDSZKOLA NARAŻACIE ZDROWIE NIE TYLKO SWOICH DZIECI ALE I INNYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU.

Placówki oświatowe są zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu nie można uznać pobytu dziecka w obecności dzieci chorych.

APELUJEMY WIĘC JESZCZE RAZ, ABY:

  • dzieci chore pozostawiać w domu
  • nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych ( katar to także choroba!)
  • pamiętać o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie narażenia ich na zachorowanie
  • mieć na uwadze nie tylko swoje dobro, ale i dobro innych.

Jeżeli dziecko źle się poczuje w czasie pobytu w przedszkolu, nauczyciel ma OBOWIĄZEK poinformować o tym rodzica a rodzic ma OBOWIĄZEK odebrać dziecko z przedszkola!